Tarihi Eserler

TARİHİ ESERLER


Meryem Ana Kilisesi
Bozcaada’daki Rum Ortodoks cemaate ait, ibadete açık olan tek kilisedir. Rum Mahallesinin tam ortasına konumlanmıştır. Giriş kapısında 1869 tarihi okunan kilisenin, ilk yapılış tarihinin Venedikliler zamanına kadar uzandığı düşünülüyor. Avlusundaki 4 katlı çan ve saat kulesi zamanın aşındırmasıyla yer yer yarılıp parça düşürmeye başladığından, 1980’lerde kısmen sökülmüş ve kule metal kafes içine alınmıştır. Yüksekliği 23.8 mt. olan kilisenin kulesini restore çalışmalarına 2006 yılında başlanmış ve 2007 yılında tamamlanmıştır. Bu çan kulesiyle ada merkezi eski silüetine kavuşmuştur. Kilisenin içini görmek için tek fırsatınız Pazar sabahları 8‘de yapılan ayindir. Onun dışında ziyarete kapalıdır.

Bozcaada Yeni Kale
Görünüşü Bozcaada Kalesi'nden daha yeni olmamasına rağmen ondan çok sonra yapıldığı için bu ismi taşımaktadır. Ada merkezinin hemen arkasındaki tepede harabe halinde durmaktadır. Bozcaada Kalesi'nde bulunan kitabesinden yapım tarihinin 1827 olduğu anlaşılmaktadır. Bu tepeye merkezdeki taş ocağının bulunduğu mevkiiden yürüyerek tırmanabilirsiniz. Kalıntıların etrafına yayılmış ufak kiremit parçalarının üzerinde yürüdükçe tarihi havasını daha çok hissedeceksiniz. Tüm ada merkezini görebileceğiniz manzarasını çekmek için yanınıza fotoğraf makinanızı almayı unutmayın!

Köprülü Mehmet Paşa Camii
Venedikliler döneminde yıkıldığı tahmin edilen bir cami daha sonra sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1655’de tamir edilmiş ve onun adını almıştır. Günümüzde, halk arasında Yalı Camii olarak anılıyor. Caminin kitabesi yoktur. Zaman içinde geçirdiği tamirler ile şimdiki şeklini almıştır. Kırma çatılı, kareye yakın planlıdır. Kapı, pencere kenarları, saçak altı kırmızı kesme taştan yapılmış, diğer yerler sıvalıdır. İbadete açıktır.

Bozcaada Alaybey Camii
Çocuk parkı karşısında, kırmızı kesme taştan yapılmış olan camidir. İnşa tarihi kesin bilinmemekle birlikte, 1700 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Caminin avlusunda ufak bir mezarlık bulunmaktadır. Burada 14 tane mezar vardır. Bunlardan biri Osmanlı’da sadrazamlık yapmış olan Halil Hamit Paşa’ya aittir. İbadete açıktır.

Alaybey Hamamı
17. veya 18. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. 1960’lara kadar çalışan bu hamam 40 yıldır kullanılmamaktadır.

Bozcaada Köprülü Hamamı
Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa tarafından yapılan Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin ( Yalı Camii ) yakınında "çifte hamam" tarzında yaptırılmış olup, yaklaşık 70 yıldır çalışmamakta ve uzun zamandır şarap mahzeni olarak kullanılmaktadır.

Bozcaada Namazgah
Türk Mahallesinde bir zamanlar toplu namazların kılındığı şimdi ise park olarak kullanılan alandır. Yapılış tarihi bilinmeyen açık namazgahın kıble taşı kayıptır. Yakın zamanlara kadar, yaza rastlayan bayram namazları burada kılınırmış.

Namazgah Çeşmesi
Sadrazam Öküz Mehmed Paşa’nın Bozcaada’da yaptırdığı çeşmelerin en önemlisidir. Kesme tüf ve moloz taşla örülmüş kare planda, sarnıçlı bir çeşmedir. Kitabesinde 1703 tarihi görülmektedir.

Yel Değirmenleri
Eski fotoğraflarda ve gravürlerde adanın karşılıklı tepelerinde birçok yel değirmeni görülmektedir. Ama şimdi sadece iki tanesinin kalıntıları durmaktadır. Bir tanesi Yeni Kale tepesindeki kale kalıntısının hemen aşağısında , diğeri ise jandarmanın bulunduğu tepededir.

Aburga Ahmet Dede Türbesi
Feribotla limana yaklaşırken sol tarafta farkedeceğiniz türbenin içinde 10 mezarlık bulunuyor. Rivayete göre denizci olan Aburga Dede’nin türbesinde denizciler dua eder, adak adarlarmış. Türbe hala ada halkı tarafından kullanılıyor. Bozcaada’da bulunan Osmanlı’dan kalma en eski mezar(1714) burada yer alıyor.